Καλώς ορίσατε στο διαδικτυακό μας βήμα


Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού μου Γραφείου. Από αυτό το βήμα απευθύνομαι σε όλους όσους ενδεχομένως χρειαστούν την συμβουλή, την γνώμη ή και την νομική εκπροσώπηση κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.  

Η δίνη της κρίσης έχει προσβάλλει πρωτίστως το Κράτος Δικαίου και τα ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Σε αυτή την κατάσταση ως νομικοί αλλά και ως ενεργοί πολίτες οφείλουμε να υπερασπίσουμε και να επιδιώξουμε την ανάκτηση αλλά και την περαιτέρω ενδυνάμωση του Κράτους Δικαίου αναλογιζόμενοι ότι χωρίς αυτό το δίκτυο δικαιϊκής προστασίας, η ατομική, οικονομική και κοινωνική υπόσταση καθίσταται ευάλωτη και συνακόλουθα υπονομεύεται η Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη

Δημήτρης Κατσούλης

Επισημάνσεις

ΒΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Μείωση οφειλών φυσικού προσώπου (Νόμος Κατσέλη) κατά 52%

Απόφαση 654/2018 Ειρ. Χαλκ.

(Υπόθεση του Γραφείου μας)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Υπόθεση Κορασίδας. Σε περίπτωση παράβασης εντός μη οριοθετημένου αιγιαλού απαιτείται ειδικά με αποδεικτικά στοιχεία αιτιολογημένη κρίση της Λιμενικής Αρχήςhttps://dimitriskatsoulis.blogspot.gr/2018/02/23000.html. Απόφαση Α129/2017 ΔΠρ. Χαλκίδας

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

ΤΟΥ ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τα έξοδα παράστασης Δημάρχου  ενέχουν θέση μισθού και συνεπώς επιτρέπεται η έκδοση διαταγής πληρωμής βάση του άρθρου 636Α ΚΠολΔ. Η παρεχόμενη εργασία ισοδυναμεί με οιωνεί σχέση εξαρτημένη εργασίας όπως προκύπτει από την εκ του νόμου υποχρέωση του Δήμου να καταβάλλει μηνιαίως και όπως ορίζει ο νόμος τα έξοδα παράστασης του οικείου Δημάρχου ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ


Εξειδίκευση σε Ενότητες Δικαίου

ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Δίκαιο

 Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ- ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ κ.λ.π.

Διοικητικό Δίκαιο

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ -κ.λ.π.

Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος

ΔΑΣΙΚΟ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ κ.λ.π.

Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ- ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κλπ


Ιδιοκτησιακό Δίκαιο

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ- ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ- ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ


Εταιρικό Δίκαιο

ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-  ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Συνεταιριστικό- Σωματειακό Δίκαιο

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ- ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ κ.λ.π.

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ