ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΔΗΜΗΤΡΗ  Ι. ΚΑΤΣΟΥΛΗ

Καλώς ορίσατε στο διαδικτυακό μας βήμα

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού μου Γραφείου. Από αυτό το βήμα απευθύνομαι σε όλους όσους ενδεχομένως χρειαστούν την συμβουλή, την γνώμη ή και την νομική εκπροσώπηση κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.  

Η δίνη της κρίσης έχει προσβάλλει πρωτίστως το Κράτος Δικαίου και τα ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Σε αυτή την κατάσταση ως νομικοί αλλά και ως ενεργοί πολίτες οφείλουμε να υπερασπίσουμε και να επιδιώξουμε την ανάκτηση αλλά και την περαιτέρω ενδυνάμωση του Κράτους Δικαίου αναλογιζόμενοι ότι χωρίς αυτό το δίκτυο δικαιϊκής προστασίας, η ατομική, οικονομική και κοινωνική υπόσταση καθίσταται ευάλωτη και συνακόλουθα υπονομεύεται η Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη

Δημήτρης Κατσούλης

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο

Εξειδίκευση σε Ενότητες Δικαίου

ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ιδιοκτησιακο Δίκαιο

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ-  ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ- ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΙΩΣΕΙΣ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ- ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Αστικό Δίκαιο

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ- ΕΝΟΧΙΚΟ

Διοικητικό Δίκαιο

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΟΤΑ, ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ- ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΕΚΟ.

Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος

ΔΑΣΙΚΟ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ κ.λ.π.

Δίκαιο

 Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ- ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ κ.λ.π.

Εταιρικό -Εμπορικό Δίκαιο

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΣΗΜΑΤΑ, ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σωματειακό -Συνεταιριστικό Δίκαιο

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Εργατικό Δίκαιο 

ΑΓΩΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

.